For over 150 years, Milwaukee has been home to a large community of people of Polish descent. The Milwaukee Polonia Project hopes to show the interweaving, intertwining family trees that resulted in this community. It is hoped that, eventually, all the families can be connected to one another. The Milwaukee Polonia Project is also a means to explore our common history and celebrate our shared heritage.

THE ACTUAL DATABASE OF THE TREE IS NOW LOCATED AT THE MILWAUKEE POLONIA PROJECT TREE at Tribal Pages. (We still have much work to do, so don't assume that families are shown completely.) YOU DO NOT NEED A PASSWORD TO ACCESS INFORMATION ON DECEASED INDIVIDUALS.

Wednesday, August 10, 2016

Featured Profile #50 - Albert Dix - Polish Pioneer

Albert (Wojciech) Dix (1850 - 1945)This is the fifth in our series on the Polish Pioneers.

The following appeared in the Kuryer Polski on May 6, 1917:

POLISH PIONEER - WOJCIECH DIX

One of the elderly Polish settlers in Milwaukee is Mr. Wojciech Dix, who has lived in Milwaukee about fifty years . He was born on 15 April 1850 in Skic in West Prussia .  He attended school in that village. He was only eight years old when his mother died, and in 1865, when he was fifteen years old, he moved to America with his sister.  Her name now is Anna Sonnenberg currently residing at Racine Street in Jadwigowo [Note:  I believe this is a reference to the neighborhood around St Hedwig's Church.].
 

In 1866, he came to Milwaukee and remained in this city.  His first job was in a bakery on Third Street and there in two years he learned the bakery trade. He practiced the bakery trade for a few years and saved a bit of money, and finally, in 1875, he built his own bakery on Second and Windlake Awenue.
 

Wojciech P. Dix was always progressive in his beliefs so he frequently experienced persecution by the priests. But citizen Dix did not give up the right way and his perceptions have not changed.
 

On May 20, 1872 he married Miss Julia Palaska  [Pulaski] in the  St. Stanislaus church, located at Grove and Mineral Streets. They already have a significant group of seven children from this marriage. Currently, Mr. W. Dix, his wife, and three daughters are living at number 215 Graham Street ( Bay View).
 
 

Two daughters of Mr. Dix are teachers in public schools in Milwaukee. Miss Julia Dix has a job at the school on Dover Street. The youngest daughter, Cecilia, is a trained pianist and gives lessons on the piano.
 

Three daughters are married, and son Arthur is working in the bakery which he took over from his father in 1916. Daughter Emilia get married to Mr. M. [sic.  should be S. ] Kadow , a noted architect. The second daughter, Agnes, got married to Mr Anthony Tomkiewicz, a pharmacist at Fifth and Lincoln Avenue. Third, Lucy, got married to Mr. Siegfried Kuczynski, a broker. He is residing on Otien Street.
 

Mr. Dix has removed quite out of business, but sometimes he helps his son. He is still in good health and feels at full strength.
 
Note:  Joanna Białkowska, who provided this translation, added that her ancestors were from Skic, the hometown of Albert Dix.  According to her mother, there is still a Dix family living in Skic.  In fact, the Dix residence is next to the house of her grandparents.
  
   Relation to Nearest Featured Profile: Michael Domachowski (Featured Profile #3) and Joseph Domachowski, (Featured Profile #5):  No near relationship.

Path From Nearest Featured Profile:  Michael and Joseph Domachowski > sister, Frances (Domachowski) [Grosz] Jagodzinski > daughter, Marta (Grosz) Kobza > husband, Sylvester Kobza, > sister, Helen (Kobza) Kadow > husband, Max Kadow > brother, Stanley Kadow > wife, Emily (Dix) Kadow > father, Albert Dix
 
This is the article in the original Polish:
 
WOJCIECH DIX
 Do rzędu starszych polskich osadników w Milwaukee, zalicza się także p. Wojciech Dix, który przebywa w Milwaukee blisko lat pięćdziesiąt. Urodził się dnia 15 kwietnia 1850 roku w Skicu w Prusach Zachodnich. W tejże miejscowości uczęszczał do szkoły. Miał zaledwie osiem lat, gdy umarła mu matka, a w roku 1865, gdy liczył piętnaście lat, wyjechał do Ameryki wraz z siostrą, obecnie panią Anną Sonnenberg zamieszkującą przy Racine ulicy na Jadwigowie.
            W roku 1866 przyjechał do Milwaukee i pozostał na stałe w tym mieście. Pierwsze zatrudnienie otrzymał w piekarni na Trzeciej ulicy i tam w przeciągu dwóch lat wyuczył się piekarstwa. Następnie praktykował w zawodzie piekarskim jeszcze kilka lat i zaoszczędził sobie nieco pieniędzy, a wreszcie w roku 1875, pobudował własną piekarnię przy Drugiej i Windlake Aleji.
            P. Wojciech Dix był zawsze poglądów postępowych i z tego powodu nie miał miru w obozie klerykalnym. Doświadczał też często prześladowań ze strony księży. Lecz obywatel Dix nie dał się z drogi prawej sprowadzić i zapatrywań swych nie zmienił.
            Dnia 20 maja 1872roku połączył się węzłem małżeńskim z panną Julią Palaską w kościele św. Stanisława, znajdującym się wówczas przy Grave i Mineral ulicy. Małżeństwo to dorobiło się znacznego grona dziatek; jest ich bowiem przy życiu siedmioro. Obecnie p. W. Dix z żoną i trzema córkami mieszka pod numerem 215 Graham ulica (Bay View).
            Dwie córki p. Dixa są nauczycielkami w milwauckich szkołach publicznych. Panna Julia Dix ma posadę w szkole przy Dover ulicy. Najmłodsza córka, Cecylia jest wyszkoloną pianistką i udziela lekcji na fortepianie.
Oprócz tych trzy pozostałe córki wyszły za mąż, a syn Artur, pracuje w piekarni, którą objął po ojcu w roku 1916. Córka Emilia, wyszła za p. M. [sic.] Kadowa, znanego architekta. Druga córka, Agnieszka, wyszła za p. Antoniego Tomkiewicza, aptekarza przy Piątej i Lincoln Avenue. Trzecie zaś, Łucja wyszła za p. Zygfryda Kuczyńskiego, brokera. Zamieszkałego przy Otjen ulicy.
Pan Dix usunął się całkiem z interesu, lecz pomaga czasem synowi. Znajduje się jeszcze w dobrym zdrowiu i czuje się w pełni sił.